BLOG

Wszystkie erupcje Magmy

Magma powstaje w głębi Ziemi jako gorąca, stopiona masa. Na powierzchnię wydostaje się w postaci lawy, która ma zasadniczo taki sam skład, lecz zubożony o