BLOG

Dekada vintage

Przeszłość zawsze stanowiła nieprzebrane źródło inspiracji. W muzyce, a tak samo w literaturze czy malarstwie, żadne dzieło nie powstaje w próżni, lecz nawiązuje – mniej